browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Úvod

Vítáme Vás na oficiálních stránkách Římskokatolické farnosti Radějov, které Vám mají blíže přiblížit život této farnosti.

Naleznete zde informace o farním společenství, historii, nedělní ohlášky, pořad bohoslužeb, akce zde probíhající a také kontakty na duchovní správu. Pokud byste měli přání, dotaz nebo připomínky k této webové prezentaci, ozvěte se nám na email uveden v sekci kontakty.

Stránky radějovské farnosti jsou v provozu od 17. října 2011.

Farnost je parta lidí, kteří se nadchli pro Ježíšovu věc. Spojuje je bratrství a vzájemná touha přinášet občerstvení tomuto světu skrze naslouchání, soucítění, vzájemnou službu…

5.9. úterý – Adorační den farností 

10.9. neděle – farní dožínky, odpoledne farní pouť na horu sv. Antonína – mše sv. v 15.00 hod.

12.9. úterý – farní pouť na sv. Hostýn

13.9. středa – první dětská mše sv. a zahájení výuky náboženství ve škole a na faře

Jezuitská misijní stanice Manvi
Plakát ke stažení .pdf 0,6 MB)

cesta_domovPřehled statistik přístupů